Contoh Pidato bahasa jawa tentang kebersihan sekolah

Share on :

KEBERSIHAN SEKOLAH

Assalamualaikum wr. Wb.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Ugi mboten kesupen rencang-rencang ingkang kaula tresnani.
Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun sahingga kita sadaya taksih saged kempal ing acara punika kanthi mboten wonten alangan setunggal punopo. Sholawat saha salam senantiasa kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W. ingkang kita tengga-tengga syafa’atipun benjang ing dinten akhir,. kanthi ucapan Allahhumma sholli ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad ,
kula jumeneng ten ngriki ajeng medaraken babagan Karesikan lingkungan. karesikan lingkungan wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. Kedah kita emut bilih lingkungan inggih punika panggenan kangge gesang kita sedaya, sahingga kita kedah nguri-nguri lingkungan niki supaya dados pagesangan ingkang ayem, tentrem ugi sejahtera. njagi karesikan lingkungan punika salah sijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit.
Selaku kita warga sekolah, karesikan lingkungan saget kita tumrapaken ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani puniko. Mbok bilih lingkungan sekolah kita resik kita ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Karesikan lingkungan sekolah saget ditindakaken kanthi cara buwang larahan/sampah ing panggenan ingkang sampon disediaken, numindakaken piket kelas kanthi teratur.
Cekap Semanten atur kaula, mbok bilih wonten kekurangan ugi kekhilafanipun kaula nyuwun agunging samudro pangapunten.

Wassalamualaikum wr. wb

10 comments on Contoh Pidato bahasa jawa tentang kebersihan sekolah :

Anonymous said... August 26, 2013 at 6:19 PM

ijin copy...

Anonymous said... January 10, 2014 at 11:40 PM

nyuwun ngapunten. kulo ngopy nggih. nak mboten angsal kulo mekso

Anonymous said... January 19, 2014 at 5:36 AM

thx.sngt mmbantu skali

Muhamad syarif said... January 27, 2014 at 3:28 PM

Ijin copy gan . . .

eky kopeng said... February 27, 2014 at 5:45 AM

ijin copy gan
matur nuwun

qodamul mufid said... March 12, 2014 at 4:37 AM

Thanks

bella marentha said... May 2, 2014 at 3:24 AM

ijin copy, makasih

odie risad oktavio said... August 22, 2014 at 4:18 AM

ijin copy gan.. :)

Reza syawal said... November 4, 2014 at 6:13 AM

Ijin copas broh

Anonymous said... November 18, 2014 at 4:21 AM

ijin copas nggih..

Post a Comment and Don't Spam!

Blog Ini Di Dukung Oleh Hak Cipta. Powered by Blogger.